Category Archives: Altres

RdPD Reglament de Protecció de Dades

Català

Responsable del fitxer:

ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)

NIF: G60498433

ADREÇA POSTAL:  Carrer Gran de Sant Andreu, ​388. 080​30​ Barcelona.

TELÈFON: 933194750.

CORREU ELECTRÒNIC: info@asceps.org​

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir​-li​ el servei sol·licitat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a ​l’​ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Español

Responsable del fichero:

​ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)

NIF: ​G60498433

DIRECCIÓN POSTAL:  Calle ​Gran de Sant Andreu​388080​30​ Barcelona.

TELÉFONO: 933194750.

CORREO ELECTRÓNICO: info@asceps.org​

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

English

File manager:

ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS Projectes Socials)

NIF: G60498433

MAILING ADDRESS:
Calle Bòria , 17, principal. 08003 Barcelona.

TELEPHONE: 933194750.

EMAIL: info@asceps.org

On behalf of the company, we treat the information you provide us, in order to provide the requested service.

The data provided will be kept as long as the relationship is maintained or during the years necessary to fulfill with the legal obligations.

The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation.

You have the right to obtain confirmation on whether ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS is treating your personal data, therefore, you have the right to access your personal data, correct inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary.