1. NOSALTRES

Associació CEPS es constitueix com a entitat el mes de març de 1994, fruit de la trajectòria professional d’un grup de persones que varen fer un itinerari comú en el camp de l’Educació Social en les seves dues vessants: l’educació en la intervenció especialitzada i l’animació sociocultural. Els antecedents dels projectes de l’Associació es remunten a l’any 1990 quan s’inaugura el primer centre socioeducatiu.

Servir les polítiques de desenvolupament territorial per facilitar l’accés i l’adquisició d’un patrimoni cultural i social que permeti la promoció de les persones i la seva inclusió social és l’objectiu últim perseguit per l’Entitat.

Posem en marxa aquest espai amb la vocació d’oferir una informació dinàmica que permeti a totes les persones treballadores conèixer el dia a dia de la nostra entitat, així com els  mecanismes interns per agilitzar totes aquelles tramitacions que es derivin de la nostra relació.

Esperem que resulti un espai d’utilitat i estem oberts a les vostres aportacions.