DOCUMENT DE BENVINGUDA

El Document de Benvinguda és una eina bàsica per garantir un accés igualitari a la informació  i assegurar la Igualtat  d’Oportunitats en el treball.

En aquest document hi trobareu informació sobre l’Entitat i tot allò relacionat amb el vostre lloc de treball. Esperem que resulti una eina d’utilitat.

Consulteu-lo aquí:

DOCUMENT DE BENVINGUDA

TRÍPTIC AMB INFORMACIÓ BÀSICA

 

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’interès de l’Associació CEPS per aconseguir les millors condicions possibles en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dintre de la seva organització s’ha concretat en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat que ha de servir de full de ruta per desenvolupar totes aquelles mesures necessàries per garantir la Igualtat d’Oprotunitats entre totes les persones treballadores.

L’objectiu perseguit és assolir un conjunt de conclusions que portin a l’establiment de les mesures més adequades per millorar en matèria de Igualtat d’Oportunitats, afavorint d’aquesta manera el conjunt de l’Entitat.

Associació CEPS entén el Pla de Igualtat com un procés continuat en el temps en el que necessàriament han d’intervenir tots el agents socials implicats: Direcció, treballadors (i la seva Representació Legal de manera especial), i tercers implicats, tant usuaris com clients o proveïdors.

Consulteu el Pla:

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS D’ASSOCIACIÓ CEPS

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT

Una de les mesures prioritàries del Pla D’Igualtat d’Oportunitats ha estat la realització d’un Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual, l’Assetjament per Raó de Sexe i l’Assetjament Laboral (mobbing).

Associació CEPS vol manifestar el seu total rebuig a comportaments d’aquesta mena i que actuarà contundenment fron possibles situacions.

Podeu consultar el protocol en el següent link:

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I L’ASSETJAMENT LABORAL (MOBBING)

NOVA GUIA DE PERMISOS I TRAMITACIONS 2024

A continuació trobareu un quadre amb tota la informació necessària per a conèixer i realitzar les tramitacions més habituals.

Aquesta eina està destinada a totes les persones treballadores per tal d’orientar i facilitar la gestió de tots aquells processos que requereixen alguna tramitació o sol•licitud a l’entitat. L’objectiu principal és garantir l’accés a la informació a totes tes les persones vinculades a Associació CEPS.

La Guia de Permisos i Tramitacions recull un quadre resum amb informació i models de sol•licitud per a aquelles tramitacions més habituals: permisos, excedències, comunicacions….

Per fer més entenedora la consulta la guia està ordenada en tres apartats en funció dels àmbits d’aplicació.

Consulteu el vostre:

BENVINGUTS A LA NOVA INTRANET DE L’ASSOCIACIÓ CEPS

Posem en marxa aquest espai amb la vocació d’oferir una informació dinàmica que permeti a totes les persones treballadores conèixer el dia a dia de la nostra entitat, així com els  mecanismes interns per agilitzar totes aquelles tramitacions que es derivin de la nostra relació.

Esperem que resulti un espai d’utilitat i estem oberts a les vostres aportacions.

RdPD Reglament de Protecció de Dades

Català

Responsable del fitxer:

ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)

NIF: G60498433

ADREÇA POSTAL:  Carrer Gran de Sant Andreu, ​388. 080​30​ Barcelona.

TELÈFON: 933194750.

CORREU ELECTRÒNIC: info@asceps.org​

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir​-li​ el servei sol·licitat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a ​l’​ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Español

Responsable del fichero:

​ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)

NIF: ​G60498433

DIRECCIÓN POSTAL:  Calle ​Gran de Sant Andreu​388080​30​ Barcelona.

TELÉFONO: 933194750.

CORREO ELECTRÓNICO: info@asceps.org​

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

English

File manager:

ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS Projectes Socials)

NIF: G60498433

MAILING ADDRESS:
Calle Bòria , 17, principal. 08003 Barcelona.

TELEPHONE: 933194750.

EMAIL: info@asceps.org

On behalf of the company, we treat the information you provide us, in order to provide the requested service.

The data provided will be kept as long as the relationship is maintained or during the years necessary to fulfill with the legal obligations.

The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation.

You have the right to obtain confirmation on whether ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS is treating your personal data, therefore, you have the right to access your personal data, correct inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary.