NOVA GUIA DE PERMISOS I TRAMITACIONS 2024

A continuació trobareu un quadre amb tota la informació necessària per a conèixer i realitzar les tramitacions més habituals.

Aquesta eina està destinada a totes les persones treballadores per tal d’orientar i facilitar la gestió de tots aquells processos que requereixen alguna tramitació o sol•licitud a l’entitat. L’objectiu principal és garantir l’accés a la informació a totes tes les persones vinculades a Associació CEPS.

La Guia de Permisos i Tramitacions recull un quadre resum amb informació i models de sol•licitud per a aquelles tramitacions més habituals: permisos, excedències, comunicacions….

Per fer més entenedora la consulta la guia està ordenada en tres apartats en funció dels àmbits d’aplicació.

Consulteu el vostre:

Comments are closed.